Členové zastupitelstva obce

Daňková Gabriela, Mgr. – Starostka obce
starostka@moravka.info

Böhm Roman – Místostarosta obce
mistostarosta@moravka.info

Carbolová Lenka, MUDr. – Předsedkyně výboru pro školu a kulturu
podatelna@moravka.info

Jarolímová Hana, Mgr., Ing., PhD. – Předsedkyně finančního výboru
podatelna@moravka.info

Legerský Jan, Ing. – Člen zastupitelstva obce
podatelna@moravka.info

Štefek Karel – Předseda kontrolního výboru
podatelna@moravka.info

Bestová Zuzana – Členka zastupitelstva obce
podatelna@moravka.info