Výše místního poplatku za odpady na r. 2023

Na základě Obecně závazné vyhlášky obce Morávka č. 1/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství činí poplatek 700,- na osobu/rok. Již nejsou zohledněny úlevy pro děti do 18 let a dospělé osoby nad 65 let.

Nález peněženky

Na autobusové zastávce Morávka – Vlaské se našla peněženka. Majitel si ji může vyzvednout na obecním úřadě.