Tisková chyba v Moravčanu – poplatky

Obec Morávka se omlouvá za tiskovou chybu v II. čísle Moravčanu. Na str. 4 je chybně uvedena částka ve výši 650 Kč u poplatku za rekreační objekt pro rok 2020. Správně má být uvedeno: Poplatek za rekreační objekt pro rok 2020 je stanoven na 700 Kč za nemovitost… Za chybu se omlouváme.   Obec Morávka