Morávka má nový strategický plán!

V červenci jsme se vás ptali, jak se Vám v obci žije, co v Morávce máte rádi a co byste naopak rádi změnili. 96 % z vás je s životem v naší obci spokojeno, ale přesto se objevovaly návrhy na zlepšení či změnu. Vaše poznatky jsme spojili s výsledky analýz a možnostmi obce a společně jsme je se zpracovateli zpracovali a vytvořili tak nový strategický plán rozvoje obce na období 2021–2025.  Vytyčili jsme si vizi, ve které se chceme primárně zaměřovat na kvalitní životní podmínky pro naše stávající obyvatele. Abychom toho dosáhli, zvolili jsme si tři hlavní priority, v jejichž rámci budeme řešit konkrétní opatření a projekty. A jaké konkrétní projekty to jsou? To najdete ve výsledné strategii, kterou vám nyní chceme ukázat.
Proto strategický plán naleznete na webové stránce obce www.moravka.info v sekci Úřad – Strategický plán k nahlédnutí a naleznete jej i na podatelně obecního úřadu. Pokud byste měli k dokumentu připomínky, neváhejte a zašlete je na adresu zpracovatele: krejci@AQE.cz nebo na adresu úřadu: podatelna@moravka.info do 30. listopadu 2021.
Děkujeme za dosavadní zapojení!

Gabriela Daňková – starostka obce