Členové zastupitelstva obce

Daňková Gabriela, Mgr. – Starostka obce
starostka@moravka.info

Bystřičan Štěpán – Místostarosta obce
mistostarosta@moravka.info

Jarolímová Hana, Mgr., Ing., PhD. – Předsedkyně finančního výboru
podatelna@moravka.info

Legerský Jan, Ing. – Předseda kontrolního výboru
podatelna@moravka.info

Carbolová Lenka, MUDr. – Předseda výboru pro školu
podatelna@moravka.info

Matznerová Pavlína, Mgr. – Člen zastupitelstva obce
podatelna@moravka.info

Böhm Roman – Předseda spolkového výboru
podatelna@moravka.info