Územní plán

Pro Obec Morávku byl zpracován návrh nového územního plánu. Projekt “Územní plán Morávka” byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.
Odkaz na Integrovaný operační program: www.strukturalni-fondy.cz/iop

logo IOP + EU + text - 2