Kontakty

Starostka:
Mgr. Gabriela Daňková: starostka@moravka.info
tel. 558 691 104, 606 641 080

Adresa úřadu:
Obecní úřad
Morávka 599
739 04 Pražmo

Telefon: 558 691 021, sms: 606 042 055
Bc. Radana Skotnicová: pokladna@moravka.info
Bc. Veronika Lysová: referent@moravka.info
Libuše Felcmanová: ucetni@moravka.info
Petr Bujok: technik@moravka.info

E-mail (E-podatelna):
podatelna@moravka.info

Facebook:
https://www.facebook.com/obecmoravka

IČ: 00296945
datová schránka: 5r6b2ib

č. účtu obce 1682041399/0800 vedený u České spořitelny, a. s.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

JUDr. Michaela Neumahr
e-mail: michaela.neumahr@slezskabrana.cz

QR kód:moravka

Stránka odpovídá vyhlášce č. 64/2008 Sb.