Dotace 2022


Pořízení dopravního automobilu pro JPO SDH obce Morávka bylo financováno z programu účelové investiční dotace pro jednotky SDH
obcí vyhlášené Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky ve výši 450 000,- Kč a z účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 225 000,-Kč.


Projekt „Vybudování dílen a dalšího zázemí v objektu ZŠ Morávka – nádvoří, vstupy a zpevněné plochy“

 

 

 

 

 

Cíl: V rámci projektu vybudovat nové nádvoří vstupy a zpevněné plochy v areálu základní školy

V rámci výzvy č. 10/2021 předkládání žádosti o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí

Poskytovatel: Státní fond životního prostředí České republiky

Realizace: období 2021-2022

Financování:

Rozhodnutím č. 5211000034 ze dne 12.9.2022 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Národního plánu obnovy je podpora

Formou dotace ve výši 4 125 921,00 Kč tj. 100%