Dotace 2021

Název projektu: Řešení bioodpadu v obci Morávka Číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_122/0012910

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Cílem předkládaného projektu je předcházet vzniku biologicky rozložitelných odpadů, a to prostřednictvím domácích kompostérů pro občany. Bioodpad tvoří významnou část odpadů, nachází se ve SKO, nebo je pálen, či odvážen na břehy řek, potoků a lesů. Pořízením kompostérů pro občany dojde k přiblížení sběrného místa a občané tak budou moci kompostovat zeleň takřka z pohodlí domova. Projekt přispěje ke zlepšení nakládání s bioodpadem a zároveň také k jeho následnému stoprocentnímu využití. Dojde ke snížení produkce odpadů o cca 159,5 t/rok.

Celkové způsobilé výdaje: 2 374 353 Kč
Dotace EU: 2 018 200 Kč (85 %)
Příspěvek příjemce podpory: 356 153 Kč (15 %)

Datum zahájení realizace projektu: 9.4. 2021
Datum plánovaného ukončení projektu: 28.2.2022
Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: Obec Morávka


Program „Dotace pro jednotky SDH obcí“

na akci „Pořízení nového dopravního automobilu pro obec Morávka“

 

 

 

Poskytovatel: Ministerstvo vnitra České republiky

Realizace: do 31. prosince 2021

Financování:

Náklady celkem:  1 195 810,33 Kč

z toho dotace: 450 000 Kč


Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací č. FMA-V-14/2021

 

 

 

Poskytovatel: Úřad práce ČR

Účel: vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací – 1 pracovní místo

Realizace: 1.5.2021 – 30.11.2021

Příspěvek na 1. pracovní místo: měsíčně 15 000 Kč

Maximálně 105 000 Kč


Název projektu:  „Obnova veřejného prostranství „U splavu řeky Morávky“

Tento projekt podpořila místní akční skupina Pobeskydí.

Poskytovatel: Státní zemědělský intervenční fond

Celkové způsobilé výdaje: 1 232 190, 07 Kč

Výše příspěvku SZIF: 400 000 Kč

Výše příspěvku žadatele: 832 190, 07 Kč

Termín zahájení realizace: 6. 10. 2020

Termín dokončení realizace: 31. 5. 2021

Tisková zpráva


Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací

 

 

 

Poskytovatel: Úřad práce ČR

Účel: vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací – 1 pracovní místo

Realizace: 1.7.2021 – 30.11.2021

Příspěvek na 1. pracovní místo: měsíčně 15 000 Kč

Maximálně 75 000 Kč