Dotace 2021

Program „Dotace pro jednotky SDH obcí“

na akci „Pořízení nového dopravního automobilu pro obec Morávka“

 

 

 

Poskytovatel: Ministerstvo vnitra České republiky

Realizace: do 31. prosince 2021

Financování:

Náklady celkem:  1 195 810,33 Kč

z toho dotace: 450 000 Kč


Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací č. FMA-V-14/2021

 

 

 

Poskytovatel: Úřad práce ČR

Účel: vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací – 1 pracovní místo

Realizace: 1.5.2021 – 30.11.2021

Příspěvek na 1. pracovní místo: měsíčně 15 000 Kč

Maximálně 105 000 Kč


Dotace na projekt „Řešení bioodpadu v obci Morávka“

 

 

 

Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí

Realizace: do 1. dubna 2022

Financování:

náklady celkem: 2 375 835 Kč

z toho dotace: 2 019 460 Kč

štěpkovač 302 112,80 Kč

kompostéry 2 073 722,20 Kč

Z dotace bylo pořízeno pro občany a chataře 550 kompostérů o objemu 1000 l a jeden štěpkovač pro potřeby obce.


Název projektu:  „Obnova veřejného prostranství „U splavu řeky Morávky“

 

 

 

 

 

Poskytovatel: Státní zemědělský intervenční fond

Celkové způsobilé výdaje: 1 232 190, 07 Kč

Výše příspěvku SZIF: 400 000 Kč

Výše příspěvku žadatele: 832 190, 07 Kč

Termín zahájení realizace: 6. 10. 2020

Termín dokončení realizace: 31. 5. 2021

Tisková zpráva


Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací

 

 

 

Poskytovatel: Úřad práce ČR

Účel: vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací – 1 pracovní místo

Realizace: 1.7.2021 – 30.11.2021

Příspěvek na 1. pracovní místo: měsíčně 15 000 Kč

Maximálně 75 000 Kč