Dotace 2020

Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na akci

„Vodovod v obci Morávka, lokalita Vlaský“

Poskytoval: Moravskoslezský kraj

Realizace: 1.1.2019 – 15.9.2021

Náklady celkem: 5 418 373,93 Kč

z toho dotace: 2 668 046,97 Kč

Tisková zpráva k Vodovodu lokality Vlaské


Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací č. FMA-V-21/2020

 

 

 

Poskytovatel: Úřad práce ČR

Účel: vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací – 1 pracovní místo

Realizace: 1.8.2020 – 31.7.2021

Příspěvek na 1. pracovní místo: měsíčně 15 000 Kč

Maximálně 180 000 Kč


Název projektu: „Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Morávka“

 

 

 

 

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí

Celkové způsobilé výdaje: 732 698, 56 Kč

Výše příspěvku SFŽP: 366 349, 28 Kč

Výše příspěvku žadatele: 366 349, 28 Kč

Termín zahájení realizace: 30. 6. 2020

Termín dokončení realizace: 22. 8. 2020

Úsek: Výměna a doplnění veřejného osvětlení v úseku od zastávky         „Janša“ po zastávku „U přehrady“


Dotace od Ministerstva financí České republiky na akci

„Morávka – vybudován dílen a dalšího zázemí v objektu ZŠ“

 

 

 

Poskytovatel: Ministerstvo financí České republiky

Termín realizace akce. červenec 2019 – duben 2020

Financování:

náklady celkem:  15 747 735,65 Kč

z toho  dotace: 14 172 961 Kč