Dotace 2019

Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt

„Zpracování projektové dokumentace a žádosti o dotaci na realizaci projektu „Splašková kanalizace pro centrum obce Morávka včetně čističky odpadních vod“

Poskytovatel: Moravskoslezský kraj

Realizace: 1.1.2019– 30.6.2021

Financování: dotace 339 840 Kč

Dotace byla vrácena zpět na Moravskoslezský kraj dne 9. listopadu 2020. Schváleno usnesením č. 17.6.3. ze dne 2. listopadu 2020

Odůvodnění: záměr se nebude realizovat


Příspěvek na vytvoření pracovních podmínek v rámci veřejně prospěšných prací č. FMA-V-40/2019

 

 

 

Poskytovatel: Úřad práce ČR

Účel: vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací       -1 pracovní místo

Realizace: 1. 6. 2019 – 31. 5. 2020

Příspěvek na 1 pracovní místo: měsíčně 15 000 Kč

Maximálně 180 000 Kč