Dotace 2018

Dotace z Operačního programu životního prostředí 2014 – 2020 na

akci „Předcházení vzniku BRKO v obci Morávka“

 

 

 

Cíl: Předcházení vzniku odpadů na území Moravskoslezského kraje

Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí

Realizace: 30. 11. 2018 – 31. 5. 2019

Financování: Dotace – 996 047 Kč

Vlastní zdroje – 175 773 Kč

Z dotace bylo pořízeno pro občany a chataře – 300 ks kompostérů 1050 l.

a pro obec 4 ks kompostérů o objemu 2000 litrů.

Všechny kompostéry byly k 31. 7. 2018 rozdány.

(povinosti publicity rozepsány v PrŽaP a Grafickém manuálu OPŽP 2014-2020)


Účelový finanční příspěvek z Ministerstva kultury

na akci „Obnova kulturní památky seník na st. p. č. 522, rejstř. č. ÚSPK 32606/8-2199“

 

 

 

Cíl: příspěvek je určen na podstatné práce pro zachování její souhrnné památkové hodnoty: opravu krovu a střechy

Realizace: do 14. 2. 2019

Finanční příspěvek je ve výši: 200 000 Kč


Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu Festival sněhu

Poskytovatel: Moravskoslezský kraj

Realizace: do 20. 1. 2019

Výše dotace: 50% – maximálně 177 000 Kč.

Tisková zpráva k Festivalu sněhu


Individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizace projektu

„Okolí NKP Noční přechod a revitalizace veřejné prostranství Morávka – Lipové“

Poskytovatel: Moravskoslezský kraj

Realizace: do 31. 12. 2018 (je požádáno o dodatek s prodloužením termínu realizace)

Výše dotace: 690 000 Kč 


Příspěvek Úřadu práce v rámci veřejně prospěšných prací, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. FMA-VZ-15/2018

Účel: vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací – 1 pracovní místo

Realizace: 16. 4. 2018 – 31. 10. 2018

Příspěvek na 1 pracovní místo: 15 000 Kč měsíčně, maximálně 97 500 Kč


Projekt „Naše hřiště, naše radost“ byl pořízen za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

 

 

 

Cíl: Stavební úpravy školního sportovního areálu u ZŠ a MŠ Morávka

Program: 11781 Podpora rozvoje regionů

Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

Realizace: do 31.10. 2018

Financování:

Dotace – 3 097 967

Náklady celkem: 4 891 496,66 Kč