Dotace 2017

Dotace ev.č. 52/OKP17 z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizace projektu

„Restaurování památníku partyzánského hnutí Noční přechod – NKP“

Poskytovatel: Moravskoslezský kraj

Realizace: do 31. 12. 2017

Výše dotace: maximálně 350 000 Kč – 50% celkově vynaložených nákladů


Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj z programu 11781 – Podpora rozvoje regionů na akci „Hřiště pro mládež“

Cíl: Vybudovat hřiště pro mládež a veřejnost – workoutové hřiště  – v areálu základní školy

Náklady: 624 857 Kč

Schválená dotace: 400 000 Kč

Vlastní zdroje: 224 857 Kč

Realizace: do 30. 11. 2017

 

 


V rámci  Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 je realizován projekt „Kotlíkové dotace v MSK – 2. výzva“.

Cíl projektu: zlepšení kvality ovzduší díky omezení primárních emisí znečišťujících látek z lokálního vytápění domácností

V rámci projektu je dotace na žádost z rozpočtu MSK – 7500 Kč, z rozpočtu obce Morávka – 5000 Kč.

Způsobilé výdaje: od 15. 7. 2015 do 31. 12. 2019


Příspěvek Úřadu práce v rámci veřejně prospěšných prací, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. FMA-VZ-33/2016

Účel: vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací – 1 pracovní místo

Realizace: 1.9.2016 – 31.8.2017

Příspěvek na 1 pracovní místo: 12 031 Kč měsíčně, maximálně  144 372 Kč

 

 

 


„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“

Obec Morávka schválila na zastupitelstvu obce dne 24.4.2017 příspěvek 5000 Kč na jednu žádost.
Tento příspěvek bude vyplácen občanům Moravskoslezským krajem.

Leták-podklady