Dotace 2016

“Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2016/2017” (vydáno: 14. 12. 2016)

Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 22.9.2016 usnesením č. 21/2272 rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 84,78% celkových skutečných uznatelných nákladů  na realizaci projektu Lyžařské středisko Morávka – Sviňorky – pod Malým Travným a zpět kolem v.n. Morávka v rámci dotačního programu „Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2016/2017.

Výše dotace: maximálně ve výši 101.300 Kč

Termín realizace projektu: od 14.11.2016 do 16.4.2017

Běžkařský okruh vedený po lesních cestách v masivu Travného s pěknými výhledy. Délka trasy je 14,2 km. Trasu spravuje Obec Morávka za finanční podpory Moravskoslezského kraje.
Aktuální stav trasy můžete sledovat zde:

www.beskydska-magistrala.cz

Web poskytovatele dotace – www.severnimorava.travel – sekce běžecké lyžování


„Dotace z Moravskoslezského kraje“

Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 23.6.2016 usnesením č. 20/2098 rozhodlo o poskytnutí dotace v rámci „Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2016“.

V rámci programu byla obci Morávka poskytnuta investiční dotace na projekt „Zpracování projektové dokumentace a žádosti o dotaci na projekt rozšíření rozvodných sítí pitné vody v obci Morávka“, v celkové výši maximálně 312 000 Kč. (75% celkových skutečných uznatelných nákladů)

Období realizace – 1.1.2016 – 30.6.2018


„Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2015/2016“ (vydáno: 31.05.2016)  
 

Běžkařská trasa Travný
Běžkařský okruh vedený po lesních cestách v masivu Travného s pěknými výhledy. Délka trasy je 14,2 km. Trasu spravuje Obec Morávka za finanční podpory Moravskoslezského kraje.
Aktuální stav trasy můžete sledovat zde:

www.beskydska-magistrala.cz


„Vodovod v obci Morávka, lokalita Haferník – Buček“ (vydáno: 31.05.2016)

Dotační program – Drobné vodohospodářské akce
Obec Morávka zrealizovala výstavbu vodovodu v lokalitě Haferník – Buček. Tato akce byla spolufinancována z dotace Moravskoslezského kraje v maximální výši 64,83% celkových uznatelných nákladů.
Realizace: 1.7. 2015 – 30. 4.2016