UPOZORNĚNÍ NA ZRUŠENÍ OBECNÍCH AKCÍ – Velikonoční jarmark, divadelní představení

Ministerstvo zdravotnictví ČR přijalo mimořádné opatření podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jímž k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 zakázalo s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření. 

 V souvislosti s tímto patřením informujeme občany, že obec Morávka ruší chystané akce, které se měly uskutečnit dne 3. 4. 2020 – tj. Vynášení Morény ze vsi a velikonoční jarmark a divadelní představení “S Čaganem Lamag nohy”, které se mělo uskutečnit tentýž den v hotelu Partyzán.