Klub rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Morávka, z.s.

Informace pro školní rok 2022/2023 budou ještě aktualizovány a doplněny.

Kdo jsme: Jsme rodiče dětí Mateřské školy a Základní školy Morávka, přátelé školy, kteří rádi přispívají k činnosti spolku.

Kdy spolek vznikl: Spolek vznikl  16.9.2002. V roce 2015, po novelizaci občanského zákoníku, došlo ke změně původního občanského sdružení na zapsaný spolek.

Činnost spolku:  Spolek napomáhá škole především s pořádáním mimoškolních aktivit. Ze svých zdrojů financuje některé projekty školy i školky.

Organizační struktura spolku:  Spolek je veden výborem, který je schvalován valnou hromadou.


Pro školní rok 2022/2023 pracuje výbor v následujícím složení:

Předsedkyně: Ludmila Soročinová

Pokladník: Romana Miketová

Informovanost směrem k rodičům: Gabriela Demlová

Informovanost od školy k výboru: Lenka Carbolová

Témata a náplň dílen:

Členové výboru: Ludmila Soročinová, Milena Španihelová

Za učitele: p. učitel/ka – a za školu p. –


Financování: Spolek je financován z členských příspěvků, prodejem výrobků z našich dílen, dobrovolným vstupným z našich akcí a z dotací obce Morávka.

Hlavní akce pořádané spolkem:

 • Drakiáda
 • Putování za světýlky pro nejmenší děti
 • Karneval
 • Dětský den
 • Ples klubu rodičů
 • Zájezdy na divadelní představení
 • Vánoční, velikonoční a letní dílny

Významnou součástí naší činnosti jsou vánoční, velikonoční a letní dílny. Tam připravujeme drobné ručně zpracovávané výrobky pro vánoční jarmark, velikonoční výstavy a na letních dílnách pak dárky pro budoucí prvňáčky.  Například letos prvňáčci dostanou pestrobarevné, maminkami šité, tašky na cvičební úbor a do třídy barevné polštářky. Na Vánoce šijeme prostírání, drobné hračky, vyrábíme přání, každý co umí a co se mu líbí. Na Velikonoce pletou chlapi karabáče a učí tuto tradiční dovednost další generace kluků. Pomáháme při rozsvěcování vánočního stromu, při mikulášské nadílce a při mnoha dalších akcích.


Výdělek z pořádaných akcí; Z utržených peněz přispíváme dětem na: 

 • divadlo
 • jízdné a zápisné na různé soutěže
 • odměny za soutěže a olympiády
 • materiál do kroužků, například keramickou hlínu
 • odměny a dárky na den dětí, karneval apod.
 • drobné dárky pro prvňáčky a  deváťáky
 • drobné dárky pedagogům za jejich práci ke Dni učitelů

Jste zváni i Vy: Klub rodičů je otevřený spolupráci se všemi občany Morávky, ať už to jsou maminky, babičky, tatínkové a dědečkové současných, minulých nebo budoucích žáků naší školy či školky a další přátelé školy.