Prohlášení o přístupnosti

Obec Morávka se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení se vztahuje na následující internetovou stránku:

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou v souladu s metodickými pokyny k zákonu č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů s výjimkami uvedenými níže.

Pro zobrazení dokumentů ve formátu PDF je nutné mít nainstalovaný prohlížeč, např. Adobe Reader, který je zdarma ke stažení na stránkách společnosti Adobe. Většina dokumentů ve formátu PDF jde také přímo zobrazit v běžných internetových prohlížečích. Dále se na webu objevují dokumenty ve formátu MS Office (.doc, .docx, .xls, .xlsx). Takovéto soubory dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů (MS Office, Open Office).

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný:

Ve vybraných příspěvcích v sekci aktuality a u některých fotografií či videí není obsah přístupný, neboť jeho úprava by byla technicky náročná a představovala by neúměrnou finanční zátěž.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 21.9.2020.

Toto prohlášení bylo vypracováno v souladu s požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 metodou posouzení třetí strany.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše náměty či informace o problémech při zobrazovaní těchto stránek, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu či důvodného podezření, že webová stránka nesplňuje výše uvedené požadavky, můžete psát na adresu referent@moravka.info.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Digitální a informační agentura
odbor eGovernmentu
Na Vápence 915/14
Praha 3, 130 00

e-mail: pristupnost@dia.gov.cz