Plánována odstávka elektřiny – 4. 4. 2019

04.04.2019 (07:30 – 16:30)  plánovaná odstávka č. 110060640474

Morávka

č. p.: 10 11 12 13 553 586 parc.č. 4030/1

Dle ustanovení § 25, odst. 5, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, bude plánované omezení nebo přerušení dodávky elektřiny současně oznámeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.