OMEZENÍ PROVOZU OBECNÍHO ÚŘADU MORÁVKA A UZAVŘENÍ KNIHOVNY MORÁVKA- DO ODVOLÁNÍ

Od pátku 13. 3. 2020 až do odvolání upravuje Obecní úřad Morávka svůj provoz.

Zkrácení úředních hodin: od pondělí 16. 3. 2020 jsou úřední hodiny pro veřejnost pouze pondělí a středa od 14:00 do 16:00 hodin. A to jen pro nejnutnější případy! Toto opatření platí do odvolání.

Obecní úřad žádá veřejnost, aby, pokud je to možné, využila pro komunikaci s úřadem elektronickou formu (e-mail, datovou schránku) nebo telefonický kontakt.

Mnoho agendy a požadavků občanů a návštěvníků lze konzultovat a vyřídit online. Prioritně bude obecní úřad osobně se žadatelem vyřizovat agendy, které se neobejdou bez osobní přítomnosti žadatele (např. ověřování podpisů, přihlášení k trvalému bydlišti). Platby mohou občané a chataři odložit až do 30. 6. 2020 – poplatky chataři a poplatek ze psů; do 31. 10.  2020 – poplatky trvale bydlící. Využívejte možnost platit převodem z účtu.

 Kontakty:

Tel.: 558 691 021, 606 042 055

e-mail: podatelna@moravka.info

Využívejte schránku Obecního úřadu Morávka umístěnou po levé straně u vstupu do budovy.

 Konzultační den finančního úřadu – ZRUŠENO

V souvislosti s nařízením vlády se dne 16. 3. 2020 ruší Konzultační den Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště ve Frýdku-Místku, který se měl konat na obecním úřadě. Na základě rozhodnutí Ministryně financí Aleny Schillerové je posunut termín pro odevzdání daňového přiznání u daně z příjmu a také úhrada daně drobným podnikatelům a fyzický osobám o tři měsíce. Daňové přiznání je možno na finančním úřadě podávat až do 30. 6. 2020!

 Omezením přímého styku s veřejností se snažíme minimalizovat přenos nového koronaviru. Opatření se přijímá i s ohledem na vládní preventivní opatření. Na speciálních stránkách Ministerstva zdravotnictví najdete veškeré aktuální informace k výskytu koronaviru, doporučení, jak se chovat a další důležité informace. Prosíme, neberte věc na lehkou váhu, buďte ohleduplní k ostatním lidem a dbejte zvýšené prevence.

 Ode dne 13. 3. 2020 bude místní knihovna až do odvolání uzavřena.

Vláda ČR 12. 3. 2020 schválila vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky. Nouzový stav je vyhlášen na dobu 30 dnů. V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu bylo přijato krizové opatření v gesci Ministerstva zdravotnictví. Zakazuje se přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb, mezi které patří veřejné knihovny.