ODSTÁVKA PITNÉ VODY

9.5.2023 8-16 hod výkopové práce u č.p. 603 a 147

10.5.2023 8-16hod odstávka vody pro opravu u č.p. 603 + výkopové práce u čísla popisného 160 a 161

11.5.2023 8-16hod odstávka vody pro opravu u č.p. 147, 160 a 161 – provedení výměn armatur a zásyp v asfaltových plochách

12.5.2023 8-16hod zásypy v zelených plochách + povrchové a terénní úpravy

Náhradní zásobování pitnou vodou bude zajištěno v rámci technických možností.