Poplatky

  • Poplatky – pes – 100 Kč/ rok
  • Trvale bydlící – odpady – 800 Kč/ rok/ občan
  • Nemovitosti určené k individuální rekreaci – 800 Kč/ rok/ nemovitost
  • Zábor veřejného prostranství – 10 Kč/m2/ den

Ceníky