Poplatky

  • Poplatky – pes – 100 Kč/ rok
  • Trvale bydlící – odpady – 500 Kč/ rok/ občan – popelnice; 400 Kč/ rok / občan – kontejnery
  • Senioři trvale bydlící nad 70 let – 50% sleva
  • Nemovitosti určené k individuální rekreaci – 700 Kč/ rok/ nemovitost
  • Zábor veřejného prostranství – 10 Kč/m2/ den