Poplatky

  • Poplatky – pes – 100 Kč/ rok
  • Trvale bydlící – odpady – 700 Kč/ rok/ občan
  • Osoby trvale bydlící nad 65 let a děti do 18 let – 50 % sleva
  • Nemovitosti určené k individuální rekreaci – 700 Kč/ rok/ nemovitost
  • Zábor veřejného prostranství – 10 Kč/m2/ den