Czech POINT

Czech POINT = Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je projektem, který by měl ulehčit a zjednodušit komunikaci občanů s úřady.

czech-point

 Obecní úřad Morávka vydává na žádost občanů ověřené výpisy

 Z veřejných evidencí:

  • Obchodní rejstřík
  • Živnostenský rejstřík
  • Katastr nemovitostí

Z neveřejných evidencí:

  • Rejstřík trestů

Výpisy jsou vydávány na Obecním úřadu Morávka:

Úřední dny:

Pondělí            7,30 – 12,00 hod.  12,30 – 16,30 hod.

Středa             7,30 – 12,00 hod.  12,30 – 16,30 hod.

Pátek              7,30 – 12,00 hod.

C e n í k

evidence                                 cena za 1. stranu        cena za každou další i započatou stránku

Obchodní rejstřík                       100,- Kč                                  50,- Kč

Živnostenský rejstřík                 100,- Kč                                  50,- Kč

Katastr nemovitostí                    100,- Kč                                  50,- Kč

Rejstřík trestů                               100,- Kč                                  50,- Kč

Doklady potřebné k žádosti o výpis

  • ověřené výpisy z veřejných evidencí

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledávání svého požadavku.

  • Obchodní rejstřík – IČ subjektu
  • Živnostenský rejstřík – IČ podnikatele/fyzické osoby
  • Katastr nemovitostí – název katastrálního území; parcelní číslo daného pozemku nebo  číslo listu vlastnictví
  • Ověřené výpisy z veřejných evidencí

Pro vydání ověřeného výstupu z Rejstříku trestů je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z Rejstříku trestů je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.

Pokud někdo žádá o výpis z Rejstříku trestů v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) svoji totožnost.

Více informací o projektu www.czechpoint.cz