Dovolená MUDr. Crha – tisková chyba v Moravčanu

Omlouváme se za tiskovou chybu v 3. čísle periodického tisku Moravčan. Dovolená MUDr. Crhy je uvedena chybně. Ordinace pana doktora Crhy bude uzavřena z důvodu čerpání dovolené od 15. 7. 2019 do 22. 7. 2019 a od 19. 8. 2019 do 30. 8. 2019.   Obec Morávka

Informace k placení daně z nemovitých věcí

Informace vztahující se k placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím služby SIPO a informace vztahující se ke službě zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím e-mailu. Prostřednictvím e-mailu Prostřednictvím služby SIPO

Nový preventivní projekt zaměřený na problematiku majetkové kriminality

Informace k novému preventivnímu projektu zaměřeného na problematiku majetkové kriminality, který připravily Odbor tisku a prevence a Úřad služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia ČR ve spolupráci s Odborem prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR s názvem „Zabezpečte se! Chraňte majetek sobě i svým sousedům“, naleznete na odkazu: http://www.policie.cz/clanek/novy-preventivni-projekt-na-ochranu-majetku.aspx