Informace z Ministerstva zemědělství ČR k situaci ohledně zásob potravin

 Potravinářský průmysl je schopen produkovat dostatek potravin pro občany, zásobování potravinami je bezproblémové, naopak z hlediska plynulosti systému není žádoucí realizovat masové nákupy.