Informace pro včelaře

Od 1. 12. 2017 došlo ke změně zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči. Konkrétně došlo ke změnám povinností chovatelů včel.

 Do 30. 11. 2017 platilo ust. § 51 odst. 3 zákona o rostlinolékařské péči, kdy byl chovatel včel povinen oznámit místně příslušnému obecnímu úřadu údaje k umístění trvalých a přechodných stanovišť včelstev.

 Od prosince 2017 již tato povinnost neplatí. Nově má chovatel včel povinnost dle ust. § 51 odst. 5 zákona o rostlinolékařské péči oznámit podle plemenářského zákona pověřené osobě údaje k umístění stanovišť včelstev.

Z tohoto důvodu prosíme chovatele včel, aby na obecní úřad již nezasílali oznámení stanoviště včelstev.