Výše místního poplatku za odpady na r. 2023

Na základě Obecně závazné vyhlášky obce Morávka č. 1/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství činí poplatek 700,- na osobu/rok. Již nejsou zohledněny úlevy pro děti do 18 let a dospělé osoby nad 65 let.

Nález peněženky

Na autobusové zastávce Morávka – Vlaské se našla peněženka. Majitel si ji může vyzvednout na obecním úřadě.

Odečet vodoměrů

Od 2.1.2023-14.1.2023 se bude hlásit stav vodoměrů telefonicky z důvodů nemocí. Stav vodoměru můžete poslat na tel.776 295 995 jako sms nebo zavolat. Sms posílejte ve tvaru číslo popisné a stav vodoměru.Ten kdo má šachtici na vodu nenahlašovat. Děkujeme za pochopení.