Plánována odstávka elektřiny – 4. 4. 2019

04.04.2019 (07:30 – 16:30) – plánovaná odstávka č. 110060640474 Morávka č. p.: 10 , 11 , 12 , 13 , 5 , 553 , 586 , 6 , 7 , 8 , 9 , parc.č. 4030/1 Dle ustanovení § 25, odst. 5, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, bude plánované omezení nebo přerušení dodávky elektřiny současně oznámeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.