Členové zastupitelstva obce

Daňková Gabriela, Mgr. – Starostka obce
starostka@moravka.info

Bystřičan Štěpán – Místostarosta obce
mistostarosta@moravka.info

Jarolímová Hana, Mgr., Ing., PhD. – Předsedkyně finančního výboru
podatelna@moravka.info

Zbořilová Hana, Bc. – Předsedkyně kontrolního výboru
podatelna@moravka.info

Carbolová Lenka, MUDr. – Člen zastupitelstva obce
podatelna@moravka.info

Skotnica Přemysl, Bc. – Člen zastupitelstva obce
podatelna@moravka.info