Výzva k vyzvednutí zahradních kompostérů

Majitelé rodinných domů a chat v obci Morávka, kteří v roce 2016 vyplnili anketní lístek s vyjádřením zájmu o kompostér na likvidaci biologického odpadu, si mohou v měsících duben a květen tyto kompostéry vyzvednout. Postup: v úřední dny se žadatelé dostaví k podpisu třech vyhotovení smluv o výpůjčce na Obecní úřad Morávka (Po a St od 7:30 do 16:30, Pá od … Číst dále…

Informace pro včelaře

Od 1. 12. 2017 došlo ke změně zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči. Konkrétně došlo ke změnám povinností chovatelů včel.  Do 30. 11. 2017 platilo ust. § 51 odst. 3 zákona o rostlinolékařské péči, kdy byl chovatel včel povinen oznámit místně příslušnému obecnímu úřadu údaje k umístění trvalých a přechodných stanovišť včelstev.  Od prosince 2017 … Číst dále…