Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny – 18. a 20. a 29.09.2017

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst. 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se výroben/, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, týkající se:

dne :                 18.09.2017        od : 07:30 hod      do : 17:00 hod. Přílohy: 110060556328-Morávka_ohlášení,

dne :                 20.09.2017        od : 07:30 hod      do : 17:00 hod. Přílohy: 110060556329-Morávka_ohlášení,

dne :                 29.09.2017        od : 07:30 hod      do : 17:00 hod. Přílohy: 110060556330-Morávka_ohlášení,  v lokalitě :         Morávka – Morávka

Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na nezbytně nutnou dobu.

Výše uvedené informace budou 15 dní před plánovaným přerušením dodávek elektřiny k dispozici na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky a následně také rozmístěny v dotčených lokalitách formou oznámení.

Děkujeme za pochopení.

 

ČEZ Distribuce, a. s.

Teplická 874/8, 405 02 Děčín

110060556328-Morávka_ohlášení

110060556329-Morávka_ohlášení

110060556330-Morávka_ohlášení